Regulamin pobytu

REGULAMIN POBYTU


§1

 • Pokój gościnny bądź amartament wynajmowany jest do użytku Gości na doby po przedłożeniu dowodu osobistego lub paszportu.
 • Na potrzeby wynajmu doba rozpoczyna się o godz. 15.00, a kończy o godz. 11.00 dnia następnego.
 • W okresie czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień obowiązuje opłata miejscowa wg stawki Urzędu Gminy w Karsinie 2PLN od osoby za dobę.

§2

 • Liczba dni pobytu określona jest w potwierdzeniu rezerwacji, którym jest dokonanie przedpłaty zadatku przez Gościa. Pozostałą kwotę Gość wpłaca w dniu przyjazdu podczas meldowania.
 • Życzenie przedłużenia pobytu Gość powinien złożyć najpóźniej na dzień przed upływem terminu najmu. Pod warunkiem, że pokój nie został wynajęty innemu Gościowi.
 • W przypadku rezygnacji z wypoczynku w czasie poniżej 14 dni od daty przyjazdu wpłacony zadatek nie ulega zwrotowi.
 • Gość może korzystać bez dodatkowej opłaty z pokoju w godzinach wcześniejszych, jeżeli pokój jest wolny

UWAGA! PRZERWANIE POBYTU PRZEZ GOŚCIA, NIE JEST PODSTAWĄ DO ZWROTU WPŁACONEJ NALEŻNOŚCI.

§3

 • Gość powinien używać pokoju zgodnie z jego przeznaczeniem, to znaczy dla własnych potrzeb zamieszkania i wypoczynku. Prosimy Gości, by nie powodować nadmiernego hałasu, mogącego przeszkadzać bądź też irytować innych Gości.
 • W godzinach 22.00 do 8.00 należy zachować ciszę nocną.
 • Nocowanie w pokojach osób odwiedzających Gościa jest zabronione, chyba że Gość uzgodni tę kwestię z Gospodarzem. Również ewentualne wizyty należy wcześniej uzgodnić.
 • Trzymanie zwierząt w kwaterze bez wcześniejszego uzgodnienia z właścicielem jest niedopuszczalne.
 • Zwierzęta akceptujemy po wcześniejszym ustaleniu z Gospodarzem. Koszt pobytu wynosi 20 PLN za dobę.
 • Właściciele są zobowiązani do sprzątania po swoich pupilach oraz do posiadania legowiska dla zwierzaka. Zabrania się wchodzenia zwierząt na łóżka i kanapy. Prosimy również nie pozostawiać ich samych w pokoju. Psy należy wyprowadzać na teren posesji wyłącznie na smyczy lub w kagańcu. Za wszelkie uszczerbki na zdrowiu, zniszczenia mienia przez zwierzęta odpowiadają właściciele materialnie. Jeżeli Właściciel zwierzęcia nie będzie przestrzegał zasad, nie wyrażamy zgody na pobyt.

§4

 • Sprzątanie pokoju, apartamentu odbywa się samodzielnie przez Gościa.
 • Gość korzystając z kuchni zmywa po sobie naczynia i pozostawia w niej porządek.
 • Prosimy o odpowiednią segregację śmieci do wyznaczonych pojemników.
 • W pomieszczeniach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów oraz innych wyrobów.
 • Korzystanie przez dzieci z wyposażenia obiektu (huśtawki, piaskownice, itp.) oraz części kąpieliska, sprzętu wodnego może być wyłącznie pod nadzorem ich opiekunów.

§5

 • Gospodarz obiektu nie odpowiada za rzeczy wniesione do pokoju lub pozostawione w innym miejscu.
 • Gospodarz wyznacza miejsce postoju środka transportu Gościa, lecz nie odpowiada za szkody wyrządzone przez osoby trzecie lub utraty pojazdu. Parking jest bezpłatny i niestrzeżony.
 • Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia w budynku oraz jego wyposażenia, spowodowane jego działaniem lub działaniem osób, za które odpowiada. Wszelkie usterki prosimy zgłaszać w dniu przyjazdu. Niezgłoszenie usterek i zniszczeń oznacza ich brak. Wszelkie zniszczenia i uszkodzenia przedmiotów stanowiących własność obiektu należy zgłaszać u właściciela, który określi wysokość odszkodowania. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju (po wcześniejszej konsultacji z najemcami) zostaną oni obciążeni kosztami napraw.

§6

 • Ze względu na możliwość uszkodzenia instalacji elektrycznej i związane z tym bezpieczeństwo pożarowe, bez uzgodnienia z Gospodarzem można używać jedynie tych odbiorników prądu, które znajdują się na wyposażeniu pokoju.
 • Gość otrzymuje do swojej dyspozycji klucz do pokoju, który powinien zwrócić w chwili zakończenia pobytu. Zagubienie klucza powoduje obowiązek zapłaty za wymianę zamków w drzwiach.

§7

 • Gość korzystający z usług akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych oraz w sytuacjach wyjątkowych stosować się do próśb właściciela.
 • Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez Gości zawartych w regulaminie zasad.
 • Pensjonat świadczy usługi zgodnie ze swoja kategorią, (kwatera prywatna).
 • Pensjonat ma obowiązek zapewnić profesjonalną i uprzejmą obsługę, warunki do spokojnego i bezpiecznego pobytu, zachowania tajemnicy informacji o Gościu oraz sprawność urządzeń technicznych.
 • Obiekt nie odpowiada za niezależne od niego awarie i ich skutki.
 • Możemy odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin.
 • Naruszenie zasad niniejszego regulaminu, norm współżycia turystycznego i bezpieczeństwa, a także gdy Goście naruszają porządek i spokój poddawane jest ocenie właścicieli posesji i może pozbawić turystę w trybie natychmiastowym dalszego pobytu na terenie posesji bez możliwości zwrotu kosztów pobytu.

DZIĘKUJEMY ZA WSPÓŁPRACĘ I ŻYCZYMY UDANEGO WYPOCZYNKU.

WDZYDZANIN